Skip to main content

Vertrouwens Contact Persoon VCP

Jeannette Kapteijn is voor VIJK de Vertrouwens Contact Persoon.

Mob. 06 2223 2623

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Een introductie door Jeannette: 

Iedereen wil graag op een sportieve en een normale manier behandeld worden. Jij toch ook? Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet gaan, zoals jij graag wilt. Wat voor de een normaal is, is voor de ander vervelend / pesten. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen. Op school, thuis maar ook op een sportvereniging en dus ook bij VIJK.

Sportverenigingen doen hun best 'ongewenst gedrag' zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren. Een van de stappen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het Bestuur van onze vereniging heeft hiervoor gekozen, en heeft mij gevraagd deze rol op me te nemen. Wij willen namelijk voor iedereen een sociaal veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar er met plezier gesport wordt.

Wat houdt een Vertrouwens Contact Persoon in?

Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je te maken krijgt met ongewenst gedrag binnen VIJK. Onder ongewenst gedrag kun je o.a. denken aan: pesten en treiteren, roddelen en negeren, discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact)

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk (zoals seksuele intimidatie), soms is dat wat minder duidelijk. Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”.

In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij mij. Natuurlijk wordt er met je verhaal vertrouwelijk om gegaan.

Gedragsregels opgesteld door het NOC/NSF

1. De begeleider / trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen

2. De begeleider / trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Als voor trainingsdoeleinden aanraking noodzakelijk is, zal de trainer altijd vragen aan sporter of hij/zij er geen problemen mee heeft.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens kamp, training(sstages), wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens kamp de slaapzalen.

8. De begeleider heeft de plicht, voor zover het in zijn vermogen ligt, de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorereing staan

10. De gebeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. In de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In de gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bron: gedragsregels NOC/NSF (in iets aangepast vorm)

  • Laatste update op .