Skip to main content

Schaatsen op kunstijs

VIJK verzorgt in de wintermaanden, van eind september tot begin maart, trainingen op de ijsbanen ven Leiden (De Vliet) en Den Haag (De Uithof) Zie hier voor meer informatie

Voor het aanmelden van nieuwe leden, ontvangen we per persoon graag een ingevuld Aanmeldingsformulier.

Indien je lid wordt van de vereniging geeft dit je in de wintermaanden (1 december – 1 maart), indien er natuurijs is, onbeperkt toegang tot de landijsbaan aan de Gruttolaan in Koudekerk aan den Rijn.

Jaarlijkse afdracht van de contributie vindt plaats na een jaarlijkse aanmelding via Ideal.

Zie ook onze Privacy Beleid

De minimale kosten voor een seizoen trainen op kunstijs hangt af van het aantal abonnementen, leeftijd en het wel of niet deelnemen aan KNSB-wedstrijden. Een basisabonnement voor de jeugd begint bij  € 165,- en voor volwassenen begint deze bij € 215,-.

Voor een overzicht van de opbouw en meerdere opties, zie ons Contributie overzicht

Voor meer in formatie over trainingen zie onze Winteractiviteiten.

De contributie voor het volgend seizoen wordt jaarlijks in het najaar tijdens de ledenvergadering vastgesteld.

Bankrekening: NL69 RABO 0325 9602 32

Opzegging dient te gebeuren vóór 1 september van het betreffende jaar.
  • Laatste update op .